Lord Shiva’s 12 Jyotirlinga Temples

List and Location Of Lord Shiva’s 12 Jyotirlinga Temples In (Religious/Holy Land) India

Jyotirlinga Location
Somnath Prabhas Patan, near Veraval, Gujarat
Badrinath Chamoli district in the state of Uttarakhand, India
Kedarnath Kedarnath, Uttarakhand
Mahakaleshwar Ujjain, Madhya Pradesh
Omkareshwar Near Indore, Madhya Pradesh
Grishneshwar near Ellora, Maharasthra
Kashi Vishwanath Varanasi, Uttar Pradesh
Trimbakeshwar Trimbak, near Nasik, Maharasthra
Ramanathaswamy Rameswaram, Tamil Nadu
Bhimashankar Disputed:-

* Bhimashankar Temple, near Pune, Maharashtra
* Bheem Shankar ( Moteshwar Mahadev), Kashipur, Uttarakhand
* Bhimshankar temple near Guwahati, Assam
* Bhimasankar temple near Gunupur, Orissa

Vaidyanath Disputed:-

* Vaidyanath Temple, Deoghar, Jharkhand
* Vaijnath Temple, Parli, Maharashtra
* Baijnath temple, Baijnath, Himachal Pradesh

Nageshwar Disputed:-

* Jageshwar Temple near Almora, Uttarakhand
* Nageshwar Temple, Dwarka, Gujarat
* Aundha Nagnath, Maharashtra